Where are the people who play casino in India from?

November 22, 2021
De unde sunt persoanele care joacă la casino în India
clock icon Read: 7 minutes

The previous article gave us the opportunity to deepen the categories of players in India, finding out the percentage of men and women who play at the casino. Today is another question to answer, related to the demographics of the players in our country, but also in other parts of the world. | || 240 casino online din țara noastră, dar și din alte regiuni ale lumii.

Urban vs. rural – unde se joacă mai mult la cazino în India?

Cele mai recente studii efectuate printre jucătorii de cazino au relevant faptul că 70% dintre persoanele care joacă la cazino provin din mediul urban și 30% din mediul rural. Grație dezvoltării aplicațiilor mobile și ale platformelor online destinate sistemelor de operare pe mobil și desktop, în acest moment, între 94% și 96% dintre jucători joacă din propria locuință. Statistica din 2019 legată de jocurile de noroc ne indică faptul că în India erau înregistrați 272 de operatori care furnizau jocuri de sloturi pe teritoriul țării noastre. Multe dintre sălile de jocuri din India funcționează în regim mixt – aparate de păcănele și agenție de pariuri sportive (numărul acestora era de 30,000 de unități). În ceea ce privește aparatele de sloturi, acestea sunt cu câștiguri limitate (4,473 unități) și nelimitate (70, 743 unități). Trebuie menționat faptul că jucătorii din mediul rural preferă jocurile în sălile de jocuri terestre, atât pentru că le permite un nivel ridicat de socializare, cât și pentru faptul că alimentarea aparatului se efectuează cu credite ce sunt achiziționate cu bani cash. Frecvența mersului la sălile de jocuri de noroc este de 2-3 săptămânal, în majoritatea cazurilor, profilul jucătorului din mediu rural, indicând faptul că vârsta acestuia este cuprinsă între 18 și 55 de ani. Îndeosebi, procentul majoritar al jucătorului de cazino din acest mediu este reprezentat de bărbați. Pentru că opțiunile de joc sunt limitate atât în privința numărului de aparate (maxim 3-5 pe unitatea din mediul rural), dar și că numărul sălilor de jocuri este scăzut (1-2 în localitățile de tip mic și mediu), jucătorii frecventează, de obicei, aceeași sală de jocuri. Veniturile medii ale jucătorilor de cazino sunt de 1274 Ron (personal) și 2178 Ron (gospodărie), 65% dintre aceștia au un status marital necăsătorit, 74% dintre aceștia neavând copii. 84% dintre jucători dispun de o conexiune la internet în gospodărie (mobilă sau fixă). Cel mai ridicat procent de jucători de casino (70%) se regăsește în mediul urban, aici existând mai multe modalități de acces la distracție: pe lângă sălile de jocuri cu regim mixt (sloturi + pariuri sportive) fiind disponibile și unități terestre de casino, cât și săli de jocuri care oferă exclusiv jocuri de noroc de tip casino. La început, un procent major dintre jucători era reprezentat de bărbați (82%), în timp ce doar 18% dintre femei jucau la casino. Astăzi, participarea la jocurile de noroc tinde să se egalizeze, așa cum se întâmplă și la nivel mondial, unde 56% dintre participanți sunt bărbați, iar 44% sunt femei.Grație celor mai folosite smartphones for casino in India, the percentage of women is increasing (a trend found, by the way, worldwide, by the way).

What is the average age of Casino players depending on the type of casino chosen (land vs. online)? while players on online platforms are 45, 7 years old. It can be seen that there is an age difference of 4.5 years between the two categories of participants. The age segments at which land casino players tick the highest attendance are 50-59 years (29.6%), 60-69 years (19.9%) and 70-79 years (8%). In these age groups, players who access their favorite games online have a share of 23.6%, 14.5% and 3.6%, respectively. In contrast, players who prefer the game on the Internet tick a presence of 15.9% in the age segment 20-29 years (where the presence of players from ground units is 8.6%), 30-39 years (17, 2% vs. 10.7% offline players) and 40-49 year olds (22.5% vs. 19.5%). The declining average age of casino players indicates that the use of smartphones plays an important role in how to access casino platforms, especially since almost 81% of the world's population uses a smartphone.

La nivel global, se poate constata că jucătorii de la cazinourile offline au o medie de vârstă de aproximativ 51, 2 ani, în timp ce jucătorii de pe platformele online au nivelul de vârstă de 45, 7 ani. Se poate observa că există o diferență de vârstă de 4, 5 ani între cele două categorii de participanți. Segmentele de vârstă la care jucătorii de cazino terestru bifează cea mai ridicată prezență sunt de 50-59 ani (29, 6%), 60-69 ani (19, 9%) și 70-79 ani (8%). Pe aceste categorii de vârstă, jucătorii care își accesează jocurile preferate online au o participare de 23, 6%, 14, 5%, respectiv 3, 6%. Spre deosebire de aceștia, jucătorii care preferă jocul pe internet bifează o prezență de 15,9% pe segmentul de vârstă 20-29 ani (unde prezența jucătorilor de la unitățile terestre este de 8, 6%), 30-39 ani (17, 2% vs. 10, 7% jucătorii din sălile offline) și 40-49 ani (22, 5% vs. 19, 5%). Media de vârstă din ce în ce mai scăzută a jucătorilor de casino indică faptul că utilizarea telefoanelor inteligente joacă un rol important în modul de accesare a platformelor de cazinou,mai ales că aproape 81% din populația lumii folosește un smartphone.

Back to overview
Bogdan Casino » News» Where are the people playing at casino in India?